Målning & renovering av puts & tegelfasader

Puts & tegelfasader

Fasadrenoveringar sker alltid enligt följande rutin

 • avtvättning
 • skrapning
 • fogning av större sprickor och hål
 • grundning en till två gånger
 • färdigstrykning en till två gånger

Det är dags att måla om när fasaden visar

 • större sprickbildningar
 • bortfall av puts
 • missfärgning (fuktskador)

 

 
 

Material

Beskrivning av olika material

Puts

 • stänkputs
 • slätputs
 • spritputs, två storlekar 5-8 mm
 • terasitputs

Olika underlag att utföra detta på

 • trä
 • tegel
 • siporex
 • gråsuggor
 • betong
 • lekablocken

Putsen målas med Silikat

 • fuktgenomsläpplig
 • strukturgivande oorganisk
 • enskiktstyp

Kalk

 • våtblandad
 • använd ej på ytor målade med organiskt material.

 

Silicone

 • ytskiktet påminner om silikat
 • utan etsande egenskaper
 • relativt nytt i Skandinavien

Tegel

Tegel är väderbeständigt och behöver därför inte ytbehandlas. Underlaget kan vara
slammat tegel

 • frostsäker tegel
 • kalksandsten – mexi

Betong

Betongen är det viktigaste byggmaterialet för den har hög hållfasthet, slitstyrka och brandhärdighet. Betongen målas med Silicat och Fasadfärg (Alcyd/Acryl)

 

Eternit

Eterniten målas med Silicat och Fasadfärg (Alcyd/Acryl)

 

Lättbetong

Lättbetongen har hög porositet och målas med Silicat och Fasadfärg (Alcyd/Acryl)

 

C.F. Måleri har sedan tre generationer tillbaka samlat gedigen kunskap om målningar både utvändigt och invändigt. Sedan början av 90-talet har C.F. Måleri nischat in sig på fasadrenoveringar som omfärgningar av alla slags fasader och fönsterrenoveringar. Uppdragsgivare är privata fastighetsägare och förvaltare.

Medlemmar i Stockholm Stads Hantverksförening Medlemmar Sveriges Målaremästareföreningars Samorganisation (SMS).

Kostnadsfri offert
close slider

  Kontakta oss för att få ett gratis kostnadsförslag