Fasadrenovering

Hus

Fasadrenoveringar sker alltid enligt följande rutin

  • avtvättning
  • skrapning
  • oljning
  • fogning av större sprickor och hål
  • grundning en till två gånger
  • färdigstrykning en till två gånger