Fasadrenoveringar sker alltid enligt följande rutin

 • avtvättning
 • skrapning
 • oljning
 • fogning av större sprickor och hål
 • grundning en till två gånger
 • färdigstrykning en till två gånger
  Det är viktigt att välja samma färgmaterial som tidigare.

Det är dags att måla om när fasaden har

 • murket ändträ
 • flagad färg
 • blåsor
 • kraftigt nedmattad glans

Alcydfärg

Alcydoljefärgerna är en förädlad produkt och är

 • framställd av vegetabiliska oljor
 • torkar genom oxidation
 • torkar snabbare
 • kritar mindre
 • håller glansen bättre än gammaldags oljefärg

Acrylfärg

Acrylfärgerna som är vattenburna

 • torkar genom avdunstning
 • torkar snabbt
 • lättstruken
 • ingen besvärande lukt
 • god väderbeständighet

Emulisionsfärger

Emulisionsfärgerna är

 • en blandning av alcyd och acrylfärg
 • användningsområde på befintlig eller acrylatfasader

Lasyrfärg

Lasyrfärger synliggör träets ådring och struktur.

 • låg pigmenthalt
 • ringa täckningsförmåga
 • enkelt målningsarbete

Linoljefärg

Linoljefärg är en oljebaserad färg.
grunden måste vara i linolja eller trärent

Slamfärg

Falu rödfärg

 • låg halt bindemedel
 • underlaget kan andas
 • god hållbarhet
 • fäster bra på sågade ytor
 • spädningsmedel är vatten

Järnvitriol

 • hög hållbarhet
 • neutraliserar yttersta skiktet av träfibrerna