Tjärade fasader

Det är dags att tjära om fasaden när det finns

  • torkade missfärgade partier (svart blir brunt)

Individuella rådgivningar ges om stockar och paneler. Vi använder produkter som är rekommenderad av Riksantikvarieämbetet.