Fasadrenoveringar sker alltid enligt följande rutin

 • avtvättning
 • skrapning
 • fogning av större sprickor och hål
 • grundning en till två gånger
 • färdigstrykning en till två gånger

Det är dags att måla om när fasaden visar

 • större sprickbildningar
 • bortfall av puts
 • missfärgning (fuktskador)

Puts

 • stänkputs
 • slätputs
 • spritputs, två storlekar 5-8 mm
 • terasitputs

Olika underlag att utföra detta på

 • trä
 • tegel
 • siporex
 • gråsuggor
 • betong
 • lekablocken

Putsen målas med Silikat

 • fuktgenomsläpplig
 • strukturgivande oorganisk
 • enskiktstyp

Kalk

 • våtblandad
 • använd ej på ytor målade med organiskt material.

Silicone

 • ytskiktet påminner om silikat
 • utan etsande egenskaper
 • relativt nytt i Skandinavien

Tegel

Tegel är väderbeständigt och behöver därför inte ytbehandlas. Underlaget kan vara
slammat tegel

 • frostsäker tegel
 • kalksandsten - mexi

Betong

Betongen är det viktigaste byggmaterialet för den har hög hållfasthet, slitstyrka och brandhärdighet. Betongen målas med Silicat och Fasadfärg (Alcyd/Acryl)

Eternit

Eterniten målas med Silicat och Fasadfärg (Alcyd/Acryl)

Lättbetong

Lättbetongen har hög porositet och målas med Silicat och Fasadfärg (Alcyd/Acryl)